W poniższym portfolio znaleźć można wybrane projekty, które realizowałem do tej pory:

Jotex

"Jotex to łódzki producent czapek zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet."


zobacz

Cotton Club

"Cotton Club to najprawdziwszy i naj-lepszy klub studencki Politechniki Łódzkiej. Od 25lat zamieszkuje nie-przerwanie IV Dom Studencki (wcześniej znajdowaliśmy się na V piętrze akademika) na Alejach Poli-techniki 9a. W jego murach, prze-siąkniętych życiorysami pięciu pokoleń studentów całej Łodzi, rodziły się pierwsze miłości, fascynacje i nie-powtarzalne pomysły. Cotton to róż-norodność, która jest zaletą doce-nianą przez jego bywalców."


zobacz

Klub Studencki Futurysta

"Legendarny klub muzyczny istniejący od ponad 52 lat. Jeden z najstarszych klubów w Polsce. Nieliczne miejsce, gdzie gwarancją jest dobra zabawa, profesjonalna obsługa oraz muzyka, zaspokajająca potrzeby najbardziej wybrednych słuchaczy."


zobacz

Ekoziele Andrzej Wojtkowski

"Gospodarstwo ekologiczne Andrzeja Wojtkowskiego "ekozioła" oferuje obszerną ofertę ziół - nie tylko poszczególne składniki, ale również mieszanki kosmetyczne, przyprawy oraz herbaty ziołowe."


zobacz

S-Okna Konrad Supernat

"S-OKNA to sieradzki partner handlo-wy firmy OKNOPLAST Kraków, będącej czołowym producentem stolarki w Europie."


zobacz

Iluzjonista Damian Spętany

"Czym dla mnie jest iluzja? Iluzja to sposób wyrażana siebie, nadawania zwykłym przedmiotom niezwykłych właściwości. Iluzja jest też tym co uwielbiam w niej najbrdziej zarazem czyli sztuką wywoływania odpowied-nich emocji. Od śmiechu poprzez płacz, strach, zadumę i zdziwienie."


zobacz

Ezdrowie

"Jesteśmy rodzinną firmą z ponad dwudziestoletnimi tradycjami, która za cel postawiła sobie pomoc innym ludziom w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Wierzymy, że każdy jest w stanie znacząco poprawić swój stan zdro-wia, zmieniając czasem drobne elementy w swoim najbliższym otocze-niu."

- wykonano logotyp


zobacz

koloryfolku

"Koloryfolku to zrealizowany pomysł na atrakcyjne przedstawienie trady-cyjnego rękodzieła, jakim jest szydeł-kowanie."

- wykonano stronę i logotyp


zobacz